Grafičke usluge

Grafičke usluge

Početak svake marketing kampanje je grafička priprema vizuala, nakon što je osmišljeno ime, slogan i brand strategija. Vizualni identitet ključan  je za branding svakog proizvoda i usluge. Kako bi ostvarili pažnju potrošača i istaknuli se potreban je kvalitetan, atraktivan i profesionalan dizajn. Naš tim grafičkih dizajnera posjeduje bogato iskustvo u kreiranju vizuala, te ovisno o vašim potrebama i željama u mogućnosti je kreirati grafičko rješenje koje će Vam pomoći pozicionirati se na tržištu.

Grafičke usluge omogućuju da svi elementi budu pravilno pripremljeni za tisak ili web distribuciju, točnim podešavanjem boja, formata i veličina osigurava se visoka kvaliteta i dosljednost u raznim medijima.

Grafičke usluge, priprema i tisak obuhvaćaju veliki spektar mogućnosti i aktivnosti uz koje će Vaš brand povećati doseg.

Izrada knjige standarda
– Definiranje paleta boja, tipografije fontova

Izrada logotipa
– Osmišljavanje i izrada logotipa

Foto video produkcija
– Snimanje promotivnih materijala

Grafička priprema
– Priprema za tisak, tv i web distribuciju

Izrada reklamnih materijala 
– Reklame, vizitke, letci, brošure, katalozi i svi ostali promotivni artikli

Tisak i print
– Tisak promotivnih materijala, svih formata na sve površine neovisno o dimenzijama i površini

Izrada vizuala za web
– Prilagođavanje formata i veličina za objavu na internet platformama